Three Poems / Trin Giljuntnja – Vlado Olah

downloadO kham lake andro burňik thovav

Či sal phuro u či terno,
kamiben andro jilo arakhes,
so dukhal sar čhuri andro jilo demaďi,
so labarel sar angar, sar jagori,
sar jagori andro vasta iľi.
Švicinel mange andro jilo
sar o kham la phuvake.
Gulones mange paš late,
lakero jilo pal miro kamiben užarel.
O vušta lake asan,
o jakha lake labon,
bachtales hin lakere vastora,
gulone lakere vuštora,
lendar som čalo,
pal lende som bokhalo.
O šero man dukhal,
mato som pal late,
cirdel man pal peste
sar o khamoro cirdel e khamori ľuľuďi.
Miro ratoro kerado
sar ňilaje kerado brišindoro,
o jilo andre mande marel,
miro terňipen – o kerado kham
andro burňika lav,
lake les andro jilo thovav.

Slunce jí do dlaní vložím

Ať starý či mladý,
lásku v srdci nalezneš,
co bolí jako nůž vražený do hrudi,
co pálí jak oharek, jak oheň,
jak oheň v holé dlani.
Září mi v srdci
jak slunce nad zemí.
Sladko je mi u ní,
její srdce čeká na mou lásku.
Její rty se usmívají,
její oči hoří,
požehnané jsou její ruce,
sladká její ústa,
jimi jsem sytý,
po nich hladovím.
Hlava mi třeští,
touhou jsem zmámený,
vábí mě k sobě,
tak jako slunce láká slunečnici.
Má žhavá krev
jak horký letní déšť,
srdce ve mně buší,
své mládí – žhoucí slunce
vezmu do dlaní
a jí je do srdce vložím.

 

hqdefaultAndre dukh uľiľom…

Andre dukh uľiľom,
e phuv sas ke ľuľuďica občhiďi,
e luka želeno,
pre late pherdo khamoro,
o kašt želeno občhido ľuľuďenca,
churde čiriklorenca,
andal jilo giľora giľavnas.
Mri daj le papiňen pašinelas.
O čerešňa loľi farba chudenas.
O kamiben baro.
Hazdne man kijo kham,
baruv ke leskero tačipen,
rode le čore Romenge čačipen …
Na džanle, hoj pro drom miro
arakhava baro pharipen.
Pharipen, dživipen,
paťivalo hin drom bachtalo.

Z bolesti jsem se narodil

Z bolesti jsem se narodil
a země byla v plném květu.
Louka zelená
sluncem zalitá,
zelené stromy obsypané kvítím,
znějící zpěvem
rozjásaných ptáků.
Maminka moje husy pásla,
zapalovaly se třešně.
Líbeznost sama!
Zdvihli mě ke slunci:
ať rosteš k jeho teplu
a spravedlnost Romům dobudeš…
To tíhu mojí cesty
ještě neznali.
Však život vždycky tíží,
ale jen přímou cestu
provází požehnání.

 

O Jankel

O Jankel čhavo barikano, lačhe dadeskero.
Kamelas igen o dživipen, kerades, bokhales.
Rado peske khelelas, romane giľora pre lavuta bašavelas.
Jekhvar paš o kheľiben čuno peske piľa,
pro vaďos pašľiľa,
la cikňa čhajora ke peske iľa.
Imar čoro paš o vaďos na ušťiľa,
imar e lavuta pal e fala andro vast na iľa.
Sar pašľila – pre lavuta e hura čhinďila.
Le Jankeliskeri lavuta figinel pre fala dži adaďives.

Jankel

Jankel byl hrdý chlapec, dobrého otce syn.
Vášnivě, hladově žití miloval.
Rád tančil, romské písničky na housle si hrál.
Jednou u muziky trochu popil,
do postele lehl si,
malou dcerku k sobě vzal.
Ubožák, nevstal vícekrát,
po houslích na zdi ruku nenatáh’.
Jak ulehl – na houslích struna praskla.
Jankelovy housle visí na zdi dodneška.