Barvaljipen miro – Andrej Pešta

light-forestBarvaľipen miro
E rat the o ďives oda miro barvaľipen,
e rat peskero pharo šero andro čercheňa te sovel thovel,
asal andal o suno the rupuno vudud kerel,
tel o veš andre čar sovav a jov dikel o čačipen.
Oda kraľovstvos miro, birinav the uľarav les,
o svetos paš mire pindre, o rajos mange o vast podel,
mro voďi sovel, aľe o jilo phenel:
Dža, rakin phurďa svetos svetostar a ma dara tut.
Andro šišitšagos orijaša bare anglal mre jakha
mek baron, dikhav len daraha –
oda o čhon th’e čercheň a učhala keren raťaha.
Barvaľipen miro o paňi the o veš,
o želene riti, o šukar ľuľuďa, o želene veša.
Av, khamoro somnakuno, pro bar tuke beš.
O veš šukares bašavel – oda o čirikle
peskeri giľi giľaven,
sa khelel, kaj me ča zadikhav, sar o mirikle
pre romaňa džuvľakeri men.
Miro jilo kalo phenel mange:
Ada sa tiro barvaľipen, ada sa tiri bacht,
so ňiko tutar našťi lel.
O vasta the o pindre, oda miro barvaľipen,
mire duje kale jakha, mro jilo
kalo sar sar vešune berveľengeri avgin.
Oda sa miro barvaľipen hin.
Ča mi del o Del sasťipen, kaj bare berša te phirav
pre kaďi šukar phuv amari.

 

Mé bohatství

Mé bohatství je noc a den.
Noc ukládá svou těžkou hlavu mezi hvězdy,
směje se ze sna stříbrným světlem.
Uléhám do lesní trávy – les viděl, poznal, ví.
U nohou svět, mým rukám jde naproti nebe,
to je mé království, tím vás chci podílet.
Srdce mi říká: Jdi, spojuj světy a neměj strach.
Velicí obři ve tmě před mýma očima,
jsem jak ve vidinách, dech se mi tají –
to jenom hvězdy si před svítáním hrají se stíny.
Voda a les je mé bohatství,
zelené stráně, květiny, lesy zelené.
Pojď ke mně, slunce, posaď se se mnou na kámen,
poslouchej, jak hraje les, ve kterém ptáci žijí,
podívej, louky rozhoupané jako korále
na šíji romské ženy.
Mé černé srdce říká: To je tvé bohatství,
to je tvé štěstí, které ti nikdo nemůže vzít.
Ruce a nohy jsou mé bohatství,
oči, které vidí
a srdce černé jako med lesních včel.
Ach Bože, zdraví dej mi,
abych dlouho chodil po té pěkné zemi.