Ago, Ago, Tre Kale Jakha ̵...

Jul 21, 2014 by

I. Dežis Ago, tire kale jakha sar drakha, vera tuke lav, hoj tut zorales kamav. Aga Palemarďi som, Deži, arakh tuke avra. Dežis Na...

read more

So Džalas o Miškas Sune –...

Jul 21, 2014 by

So džalas o Miškas sune Telefonos! “Personalno sekcija.” “Socijalno sekcija, lačho ďives. Nane tumen buťakero than...

read more

Rhythm

Jul 16, 2014 by

Kako Tonju spoke with the clip clop vowels of falling hooves. Baxtali čhajori One pony, short story … ašune His voice the...

read more

Hedjoskero Gav

Jul 2, 2014 by

Our houses leaned against one another on the hillside like tired soldiers – this one missing a window, this one a door –...

read more

Lačho Jilo Mira Babakero ̵...

Jun 29, 2014 by

Babo, miri babo, pre soste mišlines pro vadocis bešes o šero tele mukhes. Ma dumin, ma mišlin so tuke olestar sako peske dživel...

read more
%d bloggers like this: