christmas_snow_town

 

By Ivana Kultová

Avljom kijo gav Bal Potoka.
Lakero kher garudo
andro jevend sas.

Kale sar angara ginjarde bala,
belava jakha.

Prindžarom la,
laha mange suno džalas…

Počoral dikhav pre late,
pre lakero šukariben,
darav, hoj mange pale suno džal,
hoj nane čačo…

Matjiljom olestar
sar moljatar jagutnonatar.

Dikhav lake andro jakha,
tele len kamibnaha zmukhlja.

Oj čora dakeri čhajori,
me čora dakero čhavo…

O čoripen andro dživipen
iljam amenca.

Barvaljardam amare dživipnaskro drom
trine čhavenca.

O Roma savore barvale.

Buter sar o Gadže.

Slovak Translation

Vzpomínka

Do visky jsem přišel

Babi Potok zvané.

Stavení tam stálo

v sněhu pochované.

Vlas jak uhel po pás,

modré oči kloní.

Po snu jsem ji poznal,

zdálo se mi o ní…

Potajmu se dívám na ni,

jak je krásná.

Není to sen znovu?

Je to pravda jasná?

Zpit jsem, jak když v žilách

ohněm víno hraje.

Do oči jí hledím,

vlásce sklopila je…

Z chudých otců, matek

oba – kam rod sahá,

nevzali jsme s sebou

tiž zemského blaha.

Život třemi dětmi

jsme si zbohatili.

Bohatí jsou Romové.

Bohatši než jiní.

English Translation

Memory

I came to the village

called Grandma Stream.

Her house stood there

buried in the snow.

Charcoal hair to the waist,

blue eyes.

I recognized her,

She came to me in a dream …

Secretly I look at her,

at her beauty.

I’m scared, that I am going back to dreaming

That it isn’t real.

I became drunk from her

like wine plays with fire.

I look her in the eye,

down into love’s ruin …

That poor mother’s daughter,

I, a poor mother’s son…

The poverty in life

belonged with us.

With three children,

our life’s road became rich.

The Roma are all rich,

Richer than others.

%d bloggers like this: